Çorum Radyo Televizyonu ÇRT

Hayvan ve Oto Pazarı 26 Mayıs’ta Açılıyor

hayvanotopazari
21 Mayıs 2020

 

Hayvan ve Oto Pazarı 26 Mayıs’ta Açılıyor

Çorum’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararla koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hayvan ve oto pazarlarının açılacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara yönelik ve 0-20 yaş arası vatandaşlara yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında verilecek izinler, mevsimlik işçiler için alınacak önlemler ve hayvan ile oto pazarının açılması konusu görüşüldü.

Toplantıda alınan karar neticesinde 26 Mayıs tarihinde hayvan ve oto pazarlarının açılacağını kaydedildi. Açıklamada, “İlimizde kurulan hayvan pazarı ile oto alım-satım pazarının Koronavirüs (Covid-19) salgının yayılımının önlenmesi, halk sağlığının korunması için Belediye tarafından gerekli tüm önlemlerin alınması, hijyen ve sosyal mesafenin sağlanması, alışveriş ve pazarlık esnasında kişiler arası herhangi bir fiziksel temas olmaması, maskesiz pazar alanına girilmemesi, hayvan pazarı ve oto alım-satım pazarı genel kurallarına uyulması şartıyla 26 Mayıs 2020 tarihinden itibaren anılan pazarların açılmasına karar verilmiştir” denildi.

Valilikten toplantıda alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığının 22/03/2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 21/03/2020 tarih ve 2020/07 sayılı Kararının 1. Maddesi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17.05.2020 Pazar günü, 12.00-18.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

İçişleri Bakanlığının 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 03/04/2020 tarihli 2020/17 sayılı kararının 1. Maddesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 20.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 22.05.2020 Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,

Sınırlama kapsamındaki kişilerin dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan kişiler ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan kişilerin geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin kolluk birimlerince alınması ile gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına,

Belirtilen sınırlamalara uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alandan dışarı çıkmamaları esas olup; günlük ihtiyaçlarının sağlanması için kendi aralarından temsilci seçilmesine, seçilen bu temsilci aracılığı haricinde dışarıdan alışveriş yapılmamasına, belirlenen bu temsilci kişiye gerekli hallerde işveren tarafından ulaşımaracı temin edilmesine, günlük ihtiyaçları karşılayan, alışverişi yapan temsilci kişide hastalık belirtisi veya bulgularının olmamasına dikkat edilmesine, ayrıca alışveriş esnasında maske takılmasına, kişisel hijyen, sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde uyulmasına,

Çadırlarda konaklama yapılması durumunda çadırların arasında en az 2 (iki) metre mesafe olmasına ve çadır alanının çadırda kalacak kişi başına en az 3 m2 (üç metrekare) alan düşecek büyüklükte olacak şekilde planlama yapılmasına,

Kişi sayısına bağlı olarak tuvalet kabini sayısının minimum 10 kişiye bir tuvalet düşecek şekilde planlanmasına, tuvaletlerin yerleşim alanının en az 30-50 metre uzağında olmasının sağlanmasına,

Yıkanma yerlerinin; en az 10 kişiye bir yıkanma musluğu, 50 kişiye bir duş (yaz mevsiminde duş sayısı 30 kişiye bir) olacak şekilde düzenlenmesine,

İlimizde kurulan hayvan pazarı ile oto alım-satım pazarının Koronavirüs (Covid-19) salgının yayılımının önlenmesi, halk sağlığının korunması için Belediye tarafından gerekli tüm önlemlerin alınması, hijyen ve sosyal mesafenin sağlanması, alışveriş ve pazarlık esnasında kişiler arası herhangi bir fiziksel temas olmaması, maskesiz pazar alanına girilmemesi, hayvan pazarı ve oto alım-satım pazarı genel kurallarına uyulması şartıyla 26 Mayıs 2020 tarihinden itibaren anılan pazarların açılmasına,

Hayvan pazarında Koronavirüs (Covid-19) salgının önlenmesine ve genel hayvan pazarı kurallarına yönelik kontrol ve denetimlerin kolluk birimleri, Çorum Belediyesi ile Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından; oto alım-satım pazarında Koronavirüs (Covid-19) salgının önlenmesine ve genel oto alım satım pazarı kurallarına yönelik kontrol ve denetimlerin ise kolluk birimleri ile Çorum Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasına,

Alınan kararlar ve getirilen kurallar çerçevesinde Pazar yerlerinin sürekli denetlenmesine, belirtilen sınırlamalara uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

Yorumlar

« | »

Haber hakkında görüşlerinizi belirtmek ister misiniz?