Çorum Radyo Televizyonu ÇRT

Kadınlar En Yüksek Ücreti Hangi Sektörden Elde Etti?

kadinlar-en-yuksek-ucreti-hangi-sektorden-elde-etti
22 Mart 2016

Kadınlar En Yüksek Ücreti Hangi Sektörden Elde Etti?

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 yılı sonuçlarına göre; Türkiye’de çalışan fertlerin yüzde 30’unu kadınlar oluşturdu.

Çalışan kadınların yüzde 53,9’u ücretli ve maaşlı olarak çalışırken, yüzde 29,2’si ücretsiz aile işçisi olarak, yüzde 9,8’i kendi hesabına, yüzde 6’sı yevmiyeli, yüzde 1,1’i ise işverenlerden oluşmaktadır.

KADINLAR EN YÜKSEK ÜCRET GELİRİNİ HİZMET SEKTÖRÜNDE ELDE ETTİ

Araştırma sonuçlarına göre, çalışan kadınların 2014 yılında elde ettiği aylık ortalama ücret geliri 1 654 TL oldu. Sektörler itibarıyla bakıldığında; kadınlar en yüksek aylık ortalama ücreti bin 723 TL ile hizmet, en düşük aylık ortalama ücreti ise bin 297 TL ile tarım sektöründe elde etti. Kadınların sanayi sektöründe elde ettiği ortalama ücret geliri bin 404 TL, inşaat sektöründen elde ettiği ortalama ücret geliri ise bin 353 TL oldu.

EĞİTİM DÜZEYİ KADINLARIN ÜCRET GELİRİNDE ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Eğitim ile ücret geliri arasında önemli bir ilişki söz konusudur. Eğitim düzeyi arttıkça ücret gelirinde gözlenen artış özellikle yükseköğretim düzeyinde dikkat çekecek boyutlardadır.

2014 yılında çalışan kadınların aylık ortalama ücret geliri lise düzeyine kadar bin TL’nin altında iken lise mezunlarında bin 354 TL, yükseköğretim mezunu kadınlarda ise 2 bin 419 TL oldu.

Meslek grupları itibarıyla, kadınlardan en yüksek aylık ortalama ücret gelirini 3 bin 484 TL ile yöneticiler elde ederken, ikinci sırada 2 bin 529 TL ile profesyonel meslek mensupları elde etti. En düşük ortalama aylık ücret geliri ise 973 TL ile hizmet ve satış elemanları ve bin 47 TL ile nitelik gerektirmeyen işlerde çalışan kadınlarda oldu.

Yorumlar

« | »

Haber hakkında görüşlerinizi belirtmek ister misiniz?